top of page

הערכים המובילים אותנו


לפני הכל קימאמה זאת קהילה גדולה המחברת בין בני נוער יהודים ברחבי העולם למקום אחד בו כולנו מרגישים שייכים - ישראל. הקשרים שנוצרים במחנה הם חזקים ומבוססים על חברות אמת, מעודדת ומקבלת היוצרת הבדל בין מסגרות חינוכיות רגילות למחנות של קימאמה. לא רק ׳פאן׳, אלא גם ערכים, תכנים, זהות וחיבור עמוק.

מפגש ישראלי יהודי בינלאומי  
קימאמה מחברת בין זהויות, יוצרת קשרים חדשים, חברויות וחיבורים לילדים ובני נוער מכל רחבי העולם. מפגש יהודי-בינלאומי בישראל. מפגש חוצה גבולות, מרחיב עולמות, ופותח אפשרויות.

החופש להיות אני
קימאמה מאפשרת לכם להשתחרר מהשגרה ומחיי היומיום באופן מוחלט, לוקחת אתכם למרחב שמהותו התנסות, גדילה והתבגרות, מאפשרת ביטוי עצמי, גילוי והעצמה אישית. קימאמה גורמת לכם להיות בזמן וברגע, מעודדת אתכם ליזום, להציע ולהיות כלפי חוץ בדיוק כפי שאתם מבפנים.

מסע אישי – טרנספורמציה
מסע הוא יציאה לדרך המובילה למחוזות חדשים, להתפתחות והשתנות. כל צעד ופעילות בקימאמה מזמן התנסויות והרפתקאות חדשות ולכן קשור בלמידה עצמית, גם על הדרך וגם על ההולך בה.

הקניית ערכים וחיזוק הזיקה
קימאמה מחברת בין בני נוער יהודים ברחבי העולם לישראל. הקשרים שנוצרים בקימאמה הם חזקים ומבוססים על חברות אמת, מעודדת ומקבלת היוצרת הבדל בין מחנות קיץ רגילים למחנות של קימאמה. לא רק ׳פאן׳, אלא גם ערכים, תכנים, זהות ומחויבות עמוקה.

חוויה
קימאמה יוצרת חוויות בעלות משמעות שמשאירות חותם ונמשכות גם לאחר שהמחנה נגמר. קימאמה יוצרת חוויה ייחודית מעוררת עניין, מפתחת את הדמיון, מסקרנת ובלתי נשכחת. אחרי הכל, מדובר בחוויה מעצבת לכל החיים.

bottom of page