top of page

השותפויות שלנו

אנו שמחים לשתף פעולה עם ארגונים חברתיים וחברות במטרה להמשיך ולהפיץ את רוח קימאמה במקומות נוספים בארץ ובעולם.

יש לכם מיזם חברתי? רוצים לעבוד איתנו יחד? ליזום ולפתח פעילות עם קימאמה? אנא צרו קשר!

%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%
%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%92%
%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%91%
%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%92%D7%9C%D7%99%
%D7%94%D7%92%D7%9C%20%D7%A9%D7%9C%D7%99_
%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%20%
%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91%20%D7%95%D7%90%
%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%
%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_edi
לוגו-תל-אביב-יפו_edited.png
image0_edited_edited.png
%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94%20%D7%A0%D7%A2%
image2_edited.png
image1_edited.png
bottom of page